A Reflex Környezetvédő Egyesület 2004 óta működik együtt az Európai Klímaszövetséggel. A szövetségtől kapott felhatalmazással élve, együttműködve környezetvédő társadalmi szervezetekkel és önkormányzatokkal 2009-ben megalakítottuk a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget. A Szövetség célja, hogy összefogja, segítse és hatékonyabbá tegye a közösségi – társadalmi szervezetek és önkormányzatok közreműködésével megvalósuló – kezdeményezéseket, melyek az éghajlatváltozás problémájára keresik a választ.

Csatlakozás

A magyarországi közösségek ­– települések és társadalmi szervezetek – a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséghez az alapszabály elfogadásával csatlakozhatnak, melyben vállalják, hogy a célkitűzésekkel egyetértve, az éghajlatvédelmi szempontokat figyelembe véve, folytatják tevékenységeiket.

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség és az Európai Klímaszövetség közt létrejött együttműködési megállapodás alapján a hazai szövetség tagságával a csatlakozó automatikusan az Európai Klímaszövetségnek is tagja lesz.

Csatlakozzanak, és

-         mi segítünk a helyi éghajlatvédelmi tevékenységekhez a szakmai háttér biztosításában;

-         gyűjtsenek tapasztalatokat más településekről, hogy megvalósíthassák saját éghajlatvédelmi fejlesztéseiket, terveiket;

-         vegyenek részt kampányainkban, helyi figyelemfelkeltő akciókkal mozgósítsák a lakosságot az éghajlatvédelemért;

-         mi segítünk a helyi érdekeik érvényesítésében nemzeti és európai szinten.

 

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség legfontosabb tevékenységei és szolgáltatásai


Helyi éghajlatvédelemmel kapcsolatos tevékenységek támogatása a széndioxid kibocsátás csökkentéséért

Az Európai Klímaszövetség módszertana alapján segítünk a településeknek, hogy elkészítsék helyi éghajlatvédelmi stratégiájukat, programjukat. A módszertan részét képző monitoring rendszer segít, hogy a közösségek figyelemmel kísérjék kibocsátás csökkentéseiket, ellenőrizve vállalásaikat és összehasonlítási alapul szolgálva más települések adataihoz.

A tagok tapasztalatcseréje

Fontosnak tarjuk, hogy a szövetség tagjai mind hazai, mind európai szinten megismerhessék egymás jó példáit. Ezeket egyfelől világhálón és kiadványokban igyekszünk a tagság minél szélesebb körével megismertetni, másfelől kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítunk a pozitív példák bemutatására szervezett tanulmányútjainkra.

Közös kampányok helyi, országos és európai szinten

Az együttműködés keretén belül a közreműködő településeknek lehetőséget biztosítunk, hogy bekapcsolódjak a Szövetség, illetve az abban közreműködő környezetvédő szervezetek által kezdeményezett helyi, országos és európai kampányokba, projektekbe. Példák: ZOOM – Környezeti nevelési kampány a közlekedés, mobilitás éghajlatvédelmi kapcsolatairól, Jégkocka akció – utcai akció a energiafelhasználás csökkentéséért.

Tanácsadás, szakmai segítségnyújtás

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetségben közreműködő magyarországi környezetvédő szervezetek felkészültek az éghajlatvédelem témaköreihez kapcsolódó kérdésekben, többük környezeti tanácsadó szolgáltatást is végez.

 

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

H-9024 Győr, Bartók Béla u.7.

Tel / Fax: +36 96 316 192

eghajlatvedelmiszovetseg@gmail.com

Amennyiben módjában áll, kérjük

támogassa szövetségünk éghajlatvédelmi programjait

adományaival, illetve a személyi

jövedelemadó 1 százalékának

felajánlásával!

Számlaszámunk: 10400511-50515756-89561009

Adószámunk: 18989061-1-08

Keresés

Civil tagszervezetek

 

 

 

  

 

 

  

 

Tagtelepülések

  

  

  

 

 

 

Pártoló tagtelepülések